Služby

Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o. poskytuje komplexní a komplementární služby spojením poradenských a tréninkových aktivit, neustále monitoruje potřeby trhu a podle toho přizpůsobuje svou obchodní strategii, vytváří si vlastní Know-How a řídí se zásadou "Učíme to, co sami děláme".

 

Poradenský a konsultační servis

 • pomoc při zakládání firem a společností
 • vypracování společenských smluv
 • poradenství v oblasti živnostenského zákona
 • zpracování nových podnikatelských záměrů
 • posuzování vhodnosti podnikatelských záměrů
 • zpracování žádostí o bankovní úvěr
 • možnosti získání a napojení na programy podpory ČMZRB, a.s.
 • alternativní financování podnikatelských projektů
 • finanční analýzy a sestavování finančního plánu
 • hodnocení bonity obchodních partnerů

 

Dotace z fondů EU

 • Pomoc při získávání podpor ze strukturálních fondů EU
 • Pomoc při vedení projektů ze strukturálních fondů EU
 • Realizace Výběrových řízení dle pravidel operačních programů EU

 

Oblast účetnictví a daní

 • pomoc při zavádění účetnictví firem
 • průběžná nebo jednorázová kontrola účetní agendy
 • zpracování účetní závěrky
 • účetní poradenství a daně
 • zhodnocení vývoje daňového období
 • zpracování daňového období
 • zpracování účetní závěrky

 

Oblast marketingu a managementu

 • zakládání marketingového poradenství
 • zavádění různých forem marketingu ve firmách
 • analýza konkurence a zákazníků
 • výběr vhodné formy a způsobu nabídky a prodeje zboží
 • marketingový audit
 • krizový management
 • management nákladů
 • personální management
 • analýza tréninkových potřeb

 

Vzdělávání

 • Realizace rekvalifikačních kurzů
 • Realizace dovednostních kurzů dle požadavků a potřeb zaměstnavatelů
 • Realizace motivačních kurzů pro potřeby ÚP Moravskoslezského kraje
 • Realizace kurzů měkkých dovedností pro potřeby ÚP Moravskoslezského kraje