Reference

AMOS, s.r.o.

 • Komplexní servis (Registrační žádost, Plná žádost, Podnikatelský záměr, FRP + komunikace na e-accoutu) při přípravě projektu vrámci programu OPPI Rozvoj výzva III.


Tomáš Vida - velkoplošný tisk

 • Komplexní servis (Registrační žádost, Plná žádost, Podnikatelský záměr, FRP + komunikace na e-accoutu) při přípravě projektu vrámci programu OPPI Rozvoj výzva II. a III.


A.T.Y.P. group, s.r.o.

 • Komplexní servis (Registrační žádost, Plná žádost, Podnikatelský záměr, FRP + komunikace na e-accoutu) při přípravě projektu vrámci programu OPPI Rozvoj výzva II.


TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o.

 • Komplexní servis (Registrační žádost, Plná žádost, Podnikatelský záměr, FRP + komunikace na e-accoutu) při přípravě projektu vrámci programu OPPI Školicí střediska výzva I.


PARADOX STEEL s.r.o.

 • Komplexní servis (Registrační žádost, Plná žádost, Podnikatelský záměr, FRP + komunikace na e-accoutu) při přípravě projektu vrámci programu OPPI Rozvoj výzva II.

 • Realizace Výběrových řízení vrámci projektu financovaných zprogramu OPPI Rozvoj.


TRYMAT, spol. s r.o.

 • Komplexní servis (Registrační žádost, Plná žádost, Podnikatelský záměr, FRP + komunikace na e-accoutu) při přípravě projektu vrámci programu OPPI Potenciál výzva II.

 • Realizace Výběrových řízení vrámci projektu financovaných zprogramu OPPI Potenciál a Rozvoj.


COFET, a.s.

 • Realizace projektu Dost dobrá šance - analýza účastníků projektu + realizace motivačních programů.

 • Realizace projektu Start - realizace vzdělávacího programu Techniky hledání zaměstnání a vzdělávacích programů pro výuku měkkých dovedností.

 • Realizace projektu Tměna včas - realizace vzdělávacího programu Techniky hledání zaměstnání a měkké dovednosti.


Město Orlová

 • Projekt: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlová pro období 2008-2030


Statutární město Opava

 • Projekt: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020


Město Hlučín

 • Projekt: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučín pro období 2008-2018


Moravskoslezský kraj - krajský úřad

 • Projekt: Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu vturistickém regionu Severní Moravy a Slezska, Výstup: Návrhy projektů pro turistický mark. Region Severní Moravy a Slezska


Moravskoslezský kraj - krajský úřad

 • Strategie rozvoje regionu - kraj Ostravský. Ve spolupráci sDHV.


Moravskoslezský kraj - krajský úřad

 • Regionální operační program NUTS 2 regionu Ostravsko. Ve spolupráci sDHV CR, RPIC-VIP Ostrava, WMEB Birmingham, UK (pro MMR).


Mikroregion Žulovsko

 • Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Žulovsko. Ve spolupráci sEnterprise plc.


Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy

 • Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy. Vspolupráci sEnterprise plc.


Sdružení obcí Vrbenska

 • Studie sociálního a ekonomického rozvoje Sdružení obcí Vrbenska. Ve spolupráci sEnterprise plc. a POV.


Mikroregion Javornicko

 • Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Javornicko. Ve spolupráci sUNITED DESIGN.


Region Poodří

 • Rozvojová strategie regionu Poodří. Ve spolupráci sDHV CR.


Mikroregion Zlatohorsko

 • Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Zlatohorsko. Ve spolupráci sEnterprise plc.


Sdružení obcí Rýmařovska

 • Strategie rozvoje sdružení obcí Rýmařovska, kontraktor Rýmařov. Ve spolupráci sEnterprise plc.


Město Přerov

 • Strategický plán rozvoje města Přerov. Ve spolupráci sDHV CR a VŠB TU Ostrava (EkF).


Okresní úřad Opava

 • Program rozvoje mikroregionu Hlučínsko. Ve spolupráci sRPIC-ViP.


Matice Slezská

 • Program rozvoje mikroregionu Matice Slezské. Ve spolupráci sARES a RPIC-ViP a Regionální kanceláří Karviná (pro OÚ Opava).


Město Opava

 • Strategie rozvoje města Opavy do roku 2010. Ve spolupráci sRPIC-ViP.


Mikroregion Jesenicko

 • Strategie rozvoje mikroregionu Jesenicko. Ve spolupráci sEnterprise plc.


Mikroregion Jablunkovsko

 • Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Jablunkovsko. Ve spolupráci sEnterprise plc.


Euroregion Praděd

 • Marketingová studie cestovního ruchu pro oblast Jesenicka a Bruntálska. Ve spolupráci sČCCR, IRP-RPIC Jeseník a Enterprise plc.


Město Lipník nad Bečvou

 • Strategický plán rozvoje města Lipník nad Bečvou. Ve spolupráci sARR Ostrava.


Region Poodří

 • Strategie rozvoje venkovského regionu Poodří (aktualizace). Ve spolupráci sEnterprise plc.


Město Třinec

 • Projekt: Strategický plán města Třince do roku 2010