Pojďte s námi do práce

Projekt „Pojďte s námi do práce“ je zaměřen na specifickou cílovou skupinu obyvatel Karlovarského kraje, vracející se na pracovní trh po mateřské dovolené, nebo osoby ohrožené nezaměstnaností či ztrátou práce z důvodu péče o dítě.

Účelem projektu je dát této cílové skupině možnost se nejen dále vzdělávat v obecných i specifických kurzech, ale především jí také poskytnout poradenství při orientaci na pracovním trhu a v oblasti sladění rodinného a pracovního života.

Nezbytnou součástí projektu je zajištění hlídání dětí této cílové skupiny tak, aby měli její členové možnost účastnit se těchto vzdělávacích a poradenských aktivit. Hlídání dětí bude zajištěno Mateřským centrem Baby Club Robinson v Sokolově.