Podnikejte/pracujte z domova!

Projekt Podnikejte/pracujte z domova! je určen pro vybrané cílové skupiny, pro které je často návrat na trh práce značně zkomplikován negativním postojem zaměstnavatelů k zaměstnávání osob, které pečují o dítě. V mnoha případech je cestou návratu na trh práce cesta sebezaměstnání - zahájení podnikání, a to buď formou klasického podnikání, nebo cestou podnikání po Internetu.Jistou možností jak se uplatnit na pracovním trhu prací je také práce vykonávaná z domova.

Pro cílové skupiny projektu budou v rámci projektu připraveny kurzy, které budou převedeny do e-learningového prostředí a realizovány formou Blended learningu (kombinace přímé výuky a e-learningu), a to:

  • Podnikání,
  • Podnikání na internetu.

Kromě toho bude připraven a realizován počítačový kurz k získání nebo obnovení počítačových dovedností.

Aktivitou projektu je také navazující poradenství týkající se vlastních podnikatelských plánů účastníků projektu a rovněž poradenství ke způsobu výkonu práce z domova.