Podnikavá žena

Popis projektu
Předchůdcem projektu Podnikavá žena je projekt Aktivní žena Phare 2003 RLZ (www.aktivni-zena.cz), který byl realizován v období 04/2005 až 04/2006. Impulsem k sestavení dalšího projektu pak byla samotná cílová skupina projektu Aktivní žena, které jsme chtěli nabídnout další vzdělávání zaměřené na podporu jejich podnikatelských aktivit, a to vedle vzdělávání eLearningového i vzdělávání „živé“, kde by měly ženy možnost přímého kontaktu s lektory kurzů a odborníky na rozvoj podnikatelských aktivit.

Cíl projektu
Cílem projektu PODNIKAVÁ ŽENA je podpora žen, a to zejména začínajících podnikatelek a žen vstupujících do pracovního procesu čímž přispívá i k odstraňování bariér na trhu práce a samotné prevenci nezaměstnanosti. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle je 8+1 logicky ucelených vzdělávacích modulů složených z celkem 36 kurzů a na ně navazujících eLearningových modulů určených k samostudiu v prostředí domova či jinde. Vzdělávací kurzy budou vedeny interaktivní metodou a vždy budou doprovázeny poradenskými aktivitami zkušených partnerských organizací.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří matky s malými dětmi, matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy se základním vzděláním nebo bez vzdělání, ženy v předdůchodovém věku a začínající podnikatelky.

Projekt je vázán na internetový portál, kde budou umístěny všechny eLearningové moduly. Elearning ženy připraví na budoucí podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost, zvýší jejich adaptabilitu na trhu práce, podpoří jejich image, sebevědomí, dovednosti a znalosti tak, aby se zvýšila jejich rovnost i cena na trhu práce. Ve 4 krajích s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (Ústecký, Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký) tento cyklus školení proběhne také „živě“. Pro bližší termíny těchto vzdělávacích workshopů zaměřených na ženy a rozvoj jejich podnikání sledujte tento odkaz.

V průběhu projektu bude probíhat i podstatná část aktivit zaměřená na analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí a evaluaci dopadu projektu PODNIKAVÁ ŽENA na cílové skupiny.