Perspektivní cesta

Na základě žádosti o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3) byl rozhodnutím výběrové komise Úřadu práce hl. m. Praha dne 22. 12. 2006 schválen projekt "Perspektivní cesta - cestou vzdělávání a individuálního poradenství k aktivnímu se prosazení na trhu práce pro osoby dlouhodě nezaměstnané nebo dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené" v maximální výši finanční podpory na grantový projekt 4 870 972,- Kč.
Jde o 18 měsíční projekt opatření 1.1 JPD 3 - ESF, který realizuje příjemce dotace TEMPO TRAINING CONSULTING s. r.o. od 1. 1. 2007 - 30. 6. 2008.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu PERSPEKTIVNÍ CESTA je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby a osoby dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené, a to zejména pro ty z nich, kteří náleží k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce (těhotné ženy, kojící ženy, osoby pečující o dítě do 15 let věku). V průběhu realizace projektu bude účastníkům zprostředkováno vzdělávání jak počítačové, tak obecné vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (Úspěšná verbální komunikace, Asertivní jednání, Time-Management, Jak přesvědčivě prezentovat, Komunikace v obtížných situacích), vzdělávání zaměřené na rozvoj vlastních podnikatelských aktivit (Základy podnikání), vzdělávání zvyšující jejich dovednosti v odborných jazykových dovednostech (Odborná angličtina).

 

Účel projektu

Velký význam v projektu je kladen i na oblast poradenství, které je poskytováno personálními agenturami, Českým svazem žen a Institutem rozvoje podnikání v případě poradenství týkajícího se vlastního podnikání. Součástí poradenství poskytovaného jednou z personálních agentur je zároveň pracovní diagnostika účastníků projektu se zaměřením na možnou budoucí profesní orientaci. V průběhu celého poradenství bude kladen důraz na individuální přístup ke každému z nich. Novým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je zajištění hlídání dětí pro účastnice/ účastníky projektu, které/kteří se budou účastnit vzdělávání či poradenství. Tato aktivita bude zajištěna partnery projektu. Záměrem je předložit zajímavou formu vzdělávání akreditovanými kurzy, vzbudit zájem o celoživotní vzdělávání a zvýšit tak prevenci nezaměstnanosti zvolené cílové skupiny. V rámci projektu vzniklo partnerství s organizací NVF, o. p. s., která v rámci projektu zajišťuje evaluační a monitorovací část.

 

Partneři projektu

Institut rozvoje podnikání, personální agentura MAJORA, Dana Dvořáková - MaxiJOB, Klub maminek Balónek, Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Český svaz žen, Národní vzdělávací fond, o.p.s.