Help

Představení a cíl projektu

Cílem projektu je podpořit podnikavost občanů a zakládání vlastních malých podniků a snížit rizika s tím spojená prostřednictvím komplexního asistenčního programu poradenských, vzdělávacích a informačních služeb na území vybraných regionů severní Moravy.

 

Projekt je určen převážně pro

 • Uchazeče o zaměstnání
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • Zaměstnance ohrožené nezaměstnaností
 • Zájemce o zaměstnání (sebezaměstnání)

 

Produkty

 • Skupinové poradenství pro ověření proveditelnosti a reálnosti podnikatelské myšlenky
 • Akreditovaný kurz Živnostenské podnikání
 • Kurz Restart podnikání
 • Poradenská asistence pro začínající podnikatele – koučování

 

Realizátoři

Vedoucí projektu:

 • Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Ostrava

Partneři projektu:

 • RPIC, s.r.o. Opava
 • IRP-RPIC Jeseník, s.r.o.