Projekty

Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. úspěšně realizoval celou řadu projektů:

 1. v současnosti realizuje projekt Podnikejte/pracujte z domova (ESF), který je zaměřen na podporu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce.
 2. v současnosti je partnerem projektu Silná dvojka (ESF).
 3. realizoval projekt Podnikáme s vámi-HELP program pro začínající podnikatele (ESF). Hlavním cílem projektu bylo zamezení růstu či snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím komplexního asistenčního programu.
 4. byl partnerem projektu EQUAL-SBC zaměřeného na poskytování vzdělání a poradenství k zahájení podnikání osobám ohroženým na trhu práce prostřednictvím sítě Start Business Center.
 5. byl partnerem projektu EQUAL-RESTART, který byl integračním programem pro uvolněné pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu.
 6. byl partnerem několika projektů zaměřených na znevýhodněnou skupinu žen (2005-8):
  - ACTIVE WOMAN (Phare)
  - PODNIKAVÁ ŽENA (ESF)
  - PERSPEKTIVNÍ CESTA (ESF)
  - POJĎTE S NÁMI DO PRÁCE (ESF)
  - ŽENSKÝ ELEMENT (EQUAL)
 7. byl partnerem v projektu EQUAL-Beskydy pro všechny, zaměřeném na zpřístupnění různých druhu služeb pro zdravotně postižené osoby.