O nás

Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o. je konzultační, poradenská, vzdělávací a rekvalifikační organizace, která poskytuje své služby zejména:

  • zájemcům o podnikání
  • začínajícím a zavedeným drobným a středním podnikatelům
  • podnikům a společnostem
  • osobám a institucím, které mají zájem zlepšit své postavení na trhu
  • municipalitám
  • regionálním orgánům a institucím
  • mezinárodním a nadnárodním institucím, podporující podnikání

 

POSLÁNÍ

Svou činností zajistit našim klientům úspěšné působení na trzích práce, služeb, myšlenek (know-how), výrobků a kapitálu. Umožnit přístup k těmto kvalitním službám (zejména pro malé a střední klienty a klienty ekonomicky slabší) vyhledáváním a zajišťováním dodatečných zdrojů financování.

 

CHARAKTERISTIKA

IRP, s. r. o. je poradenským subjektem hlásícím se k etickému kodexu profesionálního poradce, vyhlášeného Asociací pro poradenství.

IRP, s. r. o. je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako školící a rekvalifikační středisko.

IRP, s. r. o. je jedním ze zakladatelů a společníků BIC Ostrava, s. r. o. zařazeného do sítě Business Inovation Centre v rámci Evropské Unie.

IRP, s. r. o. je vzdělávací institucí podnikatelů a managerů, vycházející z požadavků vysoké odbornosti a profesionality všech lektorů.

IRP, s. r. o. je regionálním centrem projektu Britského KNOW HOW fondu - Training of Management Trainers.

IRP, s. r. o. je zakladatelem Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské, s.r.o.

IRP, s. r. o. úzce spolupracuje s více než 40 zkušenými poradci z různých oborů (rozvoj podnikání, finance a daně, účetnictví, marketing, obchod, bankovnictví, řízení lidských zdrojů, management, strategické řízení atd.).

IRP, s. r. o. nabízí rozsáhlé zkušenosti, vysokou odbornost a profesionalitu, kterou lze doložit účastí v programech PHARE (EU), UNIDO, v programech Britského Know How fondu, Národně vzdělávacího fondu.

IRP, s. r. o. je součástí mezinárodní sítě poradenských organizací Enterprise Business Solutions Central Europ.

 

 

Aktuality

Archiv aktualit

Projekty

Partneři